Kuntoutuspsykoterapiatuki

Kelan kuntoutuspsykoterapiatukea (http://www.kela.fi/tyoikaisille_kuntoutuspsykoterapia) myönnetään työ- tai opiskelukyvyn tukemiseksi tai parantamiseksi 16-67-vuotiaille henkilöille, joiden työ- tai opiskelukyky on uhattuna.

Kelan kuntoutuspsykoterapiakorvauksen määriä päivitettiin vuoden 2016 alussa. Aiemmin korvauksen suuruuteen vaikutti sekä terapiaa hakevan ikä (alle 26-vuotiaiden korvaus oli suurempi kun 26 vuotta täyttäneiden) että terapetin koulutus (vet-terapeutit saivat suurempaa korvausta kuin yet- tai et-koulutetut terapeutit). Kela ei korvaa peruuntuneita tunteja.

Tämän uudistuksen myötä Kela korvaa

  • yksilöpsykoterapiasta 57,60 € / 45 min ja
  • ryhmäpsykoterapiasta 42,05 € / 90 min.

Asiakkaan maksettavaksi jää terapeutin perimän taksan ja Kela-korvauksen välinen erotus. Terapeutin taustakoulutuksen laajuus, terapiakoulutuksen määrä ja työkokemuksen pituus vaikuttavat usein terapeutin perimän taksan määrään. Myös paikkakunta saattaa vaikuttaa terapian hintaan. Viime kädessä terapeutti itse määrittelee omat taksansa.

Kuntoutuspsykoterapian saamisen edellytyksenä on, että

  • hakija on ollut vähintään kolmen kuukauden ajan psykiatrian erikoislääkärin arvioitavana ja
  • lisäksi hakijan tilanteen tulee olla sellainen, että suunniteltavalla psykoterapialla voidaan todennäköisesti edesauttaa hänen työ- tai opiskelukykynsä palautumista tai ennaltaehkäistä todennäköistä työkyvyn heikentymistä.

Hakemuksen (hakulomake KU 131) liitteenä tulee olla psykiatrian erikoislääkärin laatima B-lausunto.

Kela korvaa kuntoutuspsykoterapiaa

  • enimmillään 200 tuntia
  • vuosittain maksimillaan 80 käyntikertaa ja
  • kaikkiaan tunnit tulee käyttää kolmen vuoden sisällä.

Kelan korvauksen jälkeen terapiassa kävijälle jää maksettavaksi terapiakulujen omavastuuosuus.

Kuntoutuspsykoterapiatukea voi hakea uudelleen aikaisintaan 5 vuotta edellisen päätyttyä.