Eeva-Kaisa Leinonen

Olen Eeva-Kaisa Leinonen ja Momentus Oy on psykoterapioita tarjoava yritykseni.
Olen vaativan erityistason psykoterapeutti (Valvira, Kela).
Olen työskennellyt psykoterapeuttina yksityisellä sektorilla ensin Tampereella toistakymmentä vuotta ja nyt syksystä 2016 lähtien Joensuussa.

Taustakoulutuksena minulla on

 • sosiaalikasvattaja, valm. 1986
 • sosiaalityöntekijä, valm. 1991
 • FEBI-yrittäjäkoulutus, valm. 2001
 • valtiotieteiden maisteri, valm. 2003
 • opettajan pedagogiset opinnot, valm. 2005 sekä
 • ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan jatkotutkinto terveyden edistämisen ja ehkäisevän työn koulutusohjelmassa, valm. 2005.

Terapiakoulutustaustani on

 • perheterapeutti, valm. 1997
 • ryhmäanalyytikko, valm. 2002
 • kliininen seksologi, valm. 2005 ja
 • lasten ja nuorten psykoterapeutti, valm. 2012.

Muuta täydennys- ja lisäkoulutusta minulla on mm.

 • Martti Lindqvistin ja Seija Mansneruksen luotsaama kaksivuotinen sosiaali-, terveys- ja yritysalan työnohjaajakoulutus sekä
 • psyko- ja sosiodraaman ja ryhmänkäytön peruskoulutus.

Nimikesuojatut auktorisoinnit ja muut rekisteröintini ovat

 • Talentian työnohjaajarekisteriin hyväksyminen 1995
 • psykoterapeutti yet 2003
 • psykoterapeutti vet 2005
 • seksuaaliterapeutti vet, kliininen seksologi NACS III 2005 ja
 • Momentus Oy:n lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen 2006.

Viitekehykseni on monimuotoinen: olen käynyt psykodynaamisen suunnan koulutuksia, perheterapiakoulutukseni on systeemiteoreettinen, seksuaalisuuskoulutukset ovat olleet sangen poikkitieteellisiä ja työnohjaaja- sekä psyko- ja sosiodraamakoulutukset otteeltaan toiminnallisia.

Terapiassa työskentelymuodot valitaan yksilöllisesti. Koen kokonaisvaltaisen työskentelyn tärkeäksi, halutessasi voimmekin yhdistää perinteisten psykoterapiateemojen rinnalle myös joitakin sisältöjä vaikkapa ravitsemuksesta nukkumisolosuhteisiin ja liikunnasta rentoutusharjoituksiin.

Ennen oman yrityksen perustamista

 • työskentelin kymmenkunta vuotta lastensuojelun eri kentillä (lastenkodissa, koulukodissa, perhekodissa, sosiaalitoimistossa, koulussa) ja
 • seuraavat kymmenisen vuotta erilaisten seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyvien teemojen parissa (Seksuaalinen Tasavertaisuus SETA ry:llä ja Helsingin Diakonissalaitoksella).

Vastaanotollani on ollut asiakkaita, joiden ongelmana on ollut

 • vuorovaikutuksen vaikeus
 • masennus
 • ahdistusoireet
 • sosiaalinen ahdistus ja pelot
 • seksuaali- tai sukupuolen moninaisuus
 • traumatisoituminen
 • kaksisuuntainen mielialahäiriö
 • työuupumus
 • neuroepätyypillisyys
 • opiskeluun liittyvät ongelmat
 • persoonallisuushäiriö
 • vanhemmuusväsymys
 • psykosomaattiset oireet

sekä monet muut asiat.

Enin osa asiakkaistani on aikuisia tai nuoria aikuisia, mutta olen työskennellyt myös lasten, nuorten ja ikääntyneiden kanssa.

Työhuoneeni sijaitsee Joensuun keskustassa.